BUDOVASYSTÉM VETRANIA S OBNOVOU TEPLA


V dôsledku neustáleho čerstvého vzduchu sa zlepšuje pocit pohody detí.

V budove nie sú žiadne kontaminanty, prach alebo hmyz.
Špeciálne peľové filtre v budove poskytujú príjemné prostredie aj pre alergikov.
V dôsledku vetrania nedochádza k vzniku plesní.
Pri riadenom vetraní je možné udržiavať zatvorené okná, dostane sa do budovy čerstvý vzduch, hluk však nie.


PASÍVNA BUDOVA

Dôležitým pozitívnym prínosom je mimoriadne vysoký obytný komfort pasívnych domov. Najprv spomeňme otázku kvality ovzdušia. Pomocou ventilačného systému a použitých filtrov môžeme okrem prachu a peľu zabudnúť aj na problém kondenzácie a tvorbu plesní. Okrem nepretržitej a rovnomernej výmeny vzduchu pomáha eliminovať zápachy a škodlivé látky vo vzduchu. Ďalším parametrom, ktorý stojí za zdôraznenie, je vysoká úroveň vnútorného pohody a tepla v budovách. Rovnomerné povrchové teploty poskytované dnes neobvykle kvalitným riešením budovy, nízka úroveň tepelnej asymetrie, nedostatok studeného vzduchu a pocitu prievanu vytvárajú vyšší pocit pohodlia.

Vďaka systému je možné vetranie bez prievanu.
V dôsledku vetrania z kuchyne a toalety neustále sa odstraňujú nepríjemné pachy. Veľké okenné plochy orientované na juh zabezpečujú vysoký stupeň slnečného žiarenia počas jesenno-zimného obdobia, zatiaľ čo vysoká úroveň tepelnej ochrany tiež uľahčuje ochranu pred letným prehriatím. Nízka hlučnosť dosiahnutá pri vysokom stupni vzduchotesnosti a malé výkyvy teploty to ešte zvyšujú. Hodnotovú stabilitu nehnuteľnosti zvyšuje vysoká kvalita dizajnu a vyhotovenia.