ŠKOLSKÁ RADA


ČLENOVIA ŠKOLSKEJ RADY:

PREDSEDA: Mgr.Henrieta Bereščíková

Zo strany rodičov: Karol Jevcsák

Zo strany pedagógov: Dóra Tóthová

Nepegagogický zamestnanec: Ing.Gabriela Szabóová

Zo strany zriaďovateľa: Mgr.Michal Tóth