Denný režim


7:00 - 8:00    príchod detí, hry, aktivity podľa vlastného výberu
8:00 - 8:15   výchova k viere, zhromažďovanie sa na koberci, vzájomné sledovanie,  vedenie k viere: rozprávka - básnička
8:15 - 8:30     denný osviežujúci pohyb
8:30 - 9:30    spontánne a kontrolované hry
9:30 - 9:45 príprava na desiatu, toaletné potreby, denná práca - modlitba pred jedlom - desiata - modlitba po jedle
9:45 - 10:00 desiata
10:00 - 11:00 sprostredkovanie obsahu gramotnosti prispôsobené individuálnym schopnostiam detí zakomponovaných do aktivity, učenie sa cez aktivity
                            - riekanka - rozprávka - báseň - príbehy
                            - spev - hudba - hra s hudbou
                            - kreslenie - vzorovanie - ručná práca
                            - pohyb - aktívne poznanie vonkajšieho sveta
                            - environmentálna výchova
                            - učenie cudzích jazykov
                            - matematické vzdelávanie
                            - kresťanská náboženská výchova
11:00 - 11:15     prípravy na pobyt na dvore, toaletné potreby, obliekanie sa
11:15 - 12:00    využívanie bazénu- používanie sauny- pobyt v soľnej miestnosti
12:00 - 12:15   prezliekanie sa, predobedné prípravy, denná práca
12:15 - 12:45   modlitba pred jedlom, obed, modlitba po jedle
12:45 - 13:00  starostlivosti o telo (čistenie zubov, príprava na odpočinok)
13:00 - 15:00  tichý odpočinok: modlitba, uspávanie rozprávkou, piesňou, hudbou
15:00 - 15:30  prebudenie, toaletnmé potreby, modlitba pred jedlom, olovrant, modlitba po jedle
15:30 - 17:00  hry v interiéri alebo na dvore, podľa ročného obdobia, príchod rodičov