O nás

Pre nás je primárnym aspektom rozvoj vášho dieťaťa. Sme hrdí na naše vysoko kvalitné vzdelávacie aktivity, moderné vybavenie a individuálny prístup.


Vzdelávanie a výchova


Sme jednou z mála materských škôl, ktoré kladú nielen veľký dôraz na vzdelávanie, ale tiež považujú výchovu svojich detí za minimálne rovnako dôležitú misiu, a to všetko v kresťanskom duchu.

Hravé učenie

Hravý prístup je najlepším učiteľom. Hravé učenie pomáha vášmu dieťaťu ľahšie prekonávať prekážky, vďaka hre budú oveľa ľahšie vnímať nové poznatky a v neposlednom rade by sa mohli stať úspešnejším a šťastnejším dospelým! Len si to predstavte, aké dôležité je mať niekoho, kto vo vás verí, prijíma vás takých, akí ste, spolu s vašimi chybami! Ako dieťa je to ešte viac dôležité. Hra je možná kedykoľvek a kdekoľvek. Hravým učením môžete pripraviť svoje dieťa na všetko! Svet je obrovské detské ihrisko a ak tento prístup prenesiete na svoje dieťa, dávate mu úžasnú vec. Podstata hry nespočíva v objektoch, ale v prežití a spoločne strávenom čase. Najlepšie hry sú jednoduché a pokiaľ ide o spoločné hry rodiča a dieťaťa, je najlepšie usilovať aby sa vytvorila vlastná ceremonia hry.

Športové aktivity

Pohyb, hodnota športu hrá zásadnú úlohu v užitočnom a hodnotnom trávení voľného času, pri udržiavaní zdravia, pri výchove k zdravému životnému štýlu a pestuje disciplínu, sebakontrolu, vytrvalosť a učí bojovať detí za cieľom. Záleží však na tom, kedy a aký druh mobility zabezpečíme pre naše deti. Je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili aj fyzické schopnosti, nosnosť, vyspelosť a záujem. Berieme do úvahy tieto skutočnosti a ponúkame našim deťom možnosti pohybu a športu v rôznych formách v závislosti od ich veku.

Hodiny cudzieho jazyka

Na profesionálne vypracovaných, odborne rozvinutých pedagogických, hravých a hudobných hodinách si môžu deti osvojiť základy angličtiny a slovenčiny.