Napirend


7:00 - 8:00: gyülekező, játék, szabadon választott tevékenységek,

8:00 - 8:15: hitre nevelés, gyülekezés a szőnyegen, egymásra figyeléssel, elcsendesedéssel, hit felé vezetés: mese - vers,

8:15 - 8:30: mindennapos frissítő mozgás,

8:30 - 9:30: spontán és irányított játéktevékenységek,

9:30 - 9:45: előkészület a tízóraihoz, tisztálkodási teendők, napos munka,

- étkezés előtti ima - tízórai - étkezés utáni ima,

9:45 - 10:00: tízórai,

10:00 - 11:00: tevékenységbe ágyazott a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltség tartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás:

- mondóka - mese - vers - történetek,

- ének - zene - énekes játék,

- rajzolás - mintázás - kézimunka,

- mozgás - külső világ tevékeny megismerése,

- környezeti nevelés,

- idegen nyelvi nevelés,

- matematikai nevelés,

- keresztény vallási nevelés,

11:00 - 11:15: készülődés az udvarra, tisztálkodás, öltözködés,

11:15 - 12:00: medence használat, - szauna, - sószoba használat,

12:00 - 12:15: öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek, napos munka,

12:15 - 12:45: étkezés előtti ima, ebéd, étkezés utáni ima,

12:45 - 13:00: testápolási teendők (fogmosás, készülődés a pihenéshez),

13:00 - 15:00: csendes pihenő: elcsendesedés, ima, altatás mesével, altató énekkel, zenével,

15:00 - 15:30: ébresztő, testápolási teendők, étkezés előtti ima, uzsonna, étkezés utáni ima,

15:30 - 17:00: játék a teremben vagy a szabadban, az évszaktól függően a szülők érkezéséig,


HETI RENDSZERESSÉGGEL HITTANÓRA (FELEKEZETEKTŐL FÜGGETLEN)

HETI RENDSZERESSÉGGEL MEDENCE-, SZAUNA-, SÓSZOBA HASZNÁLAT

(A SZÜLŐK IGÉNYE SZERINT)

HETI RENDSZERESSÉGGEL ANGOL-, ILLETVE SZLOVÁK NYELVŰ FOGLALKOZÁS


Minden étkezés előtt a gyerekek maguk készítik el az asztalok terítését, illetve az étkezések után maguk takarítanak el, ezzel is önállóságra nevelve őket.