Rólunk

Nálunk elsődleges szempont gyermeked fejlődése. Büszkék vagyunk magas színvonalú oktatási tevékenységünkre, modern felszerelésünkre és egyéni megközelítésünkre.


ELVEINK:

Keresztény hit befogadására való képesség fejlesztése, hitre nevelés erősítése, keresztény értékek megismertetése:

- A gyermekek személyiségének keresztény szellemű formálása.

- Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség fejlesztése.

- A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, megbecsülés, védelem, felelősség, óvás).

Egészséges életmód alakítása:

- Az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, öltözködés, mozgás, edzés és pihenés megszervezésével, az ezekhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, és az ezeken alapuló szokások kialakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot a gyermekek számára.

- A mozgásigény figyelembevételével folyamatos testedzés, testi nevelés, prevenció (úszásoktatás, bio-szauna-, sószoba használat).

- Pihenés feltételeinek megteremtése (friss levegő biztosítása, halk zene - már reggel az érkezéskor, mesélés, elsötétítés, az otthonról hozott alvós játékkal a gyermek nyugalmi állapotának támogatása).

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés:

- Óvodánk szellemisége alapvetően meghatározza intézményünk közösségi felfogását: igyekszünk megteremteni az igazi, példás, családias szeretetteljes légkört.

- Jézus Krisztus példáját tartjuk szemünk előtt - minden embert szereteni kell, és ezt tetteinkkel, szavainkkal is alátámasztjuk.

Az anyanyelvi-, valamint idegen nyelvi (szlovák, angol) értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása:

- A gyermeki szókincset bővíti az óvodai zenei anyag feldolgozása, az énekes játékok megismerése a közösségnevelés szerves része.

- Szóbeli utasítások során történő mozgásos feladatok, mozdulatok, feldatsorok a mozgás és a kommunikáció összekapcsolásában segítenek.

- Az értelmi nevelés alapja a gondolkodás és annak anyanyelven történő kifejezése, mindamellett nagy figyelmet fordítva a gyermekek korából adódó lehetőségeire, s így hangsúlyt fektetve a szlovák és az angol nyelv emelt szintű oktatására is.


OKTATÁS ÉS NEVELÉS:

Azon kevés óvodák egyike vagyunk, akik nemcsak az oktatásra teszünk nagy hangsúlyt, hanem legalább annyira fontos küldetésünknek tekintjük gyermekeink nevelését is, mindezt keresztény szellemiségben.

A játékos szemléletmód a legnagyszerűbb tanító. A játékos tanulás segít a gyermekednek könnyebben venni az akadályokat, a játék által sokkal fogékonyabb lesz az új tudás elsajátítására, mintha bármilyen más módszerrel próbálkoznál és nem utolsósorban sikeresebb, boldogabb felnőtt válhat belőle! Gondolj csak bele felnőttként is mennyire fontos, hogy legyen valaki, aki hisz benned, elfogad olyannak, amilyen vagy, a hibáiddal, botlásaiddal együtt! Gyerekként ez még inkább így van.

Mindig és mindenhol lehet játszani. Játékos tanulással mindenre felkészítheted gyermeked!

A világ egy hatalmas játszótér, s ha a gyermekednek ezt a szemléletmódot adod át, csodálatos dolgot adományozol neki.

A játék lényege nem a tárgyakban rejlik, hanem a belefeledkezésben és az együtt töltött időben. A legjobb játékok egyszerűek, és ha a szülő és a gyerek közös játékáról van szó, akkor legjobb arra törekedni, hogy alakuljon ki valamiféle játékszertartás.

A mozgás, a sport érték; a szabadidő hasznos, értékes eltöltésében, az egészség megőrzésében, annak megtartásában, az egészséges életmódra nevelésben, és az életvédelemben is kiemelten fontos szerepet tölt be és fegyelemre, önkontrolra, kitartásra nevel és megtanít küzdeni egy célért. Nem mindegy azonban, hogy mikor, milyen mozgási lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára, nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a testi adottságokat, a terhelhetőséget, érettséget és az érdeklődést is. Ezeket figyelembe véve kínáljuk fel gyermekeink számára, életkoronként eltérő formában a következő mozgási, sportolási lehetőségeket.

Professzionálisan kidolgozott és a gyermekek anyanyelvi beszédfejlődését leképező módszerrel tanító pedagógus, játékos, zenés foglalkozásain megismerkedhetnek, és elsajátíthatják a gyermekek az angol és a szlovák nyelv alapjait.