Szolgáltatások


Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásaink:


 • Medence használat - heti rendszerességgel (a szülők igénye szerint)
 • Bio - szauna használat - heti rendszerességgel (a szülők igénye szerint)
 • Sószoba használat - heti rendszerességgel (a szülők igénye szerint)
 • Fejlesztő foglalkozások
 • Idegen nyelvi foglakozások (interaktív szlovák nyelv ovisoknak, interaktív angol nyelv ovisoknak)
 • Tornaóra (a helyi tornateremben)
 • Hitoktatás (felekezetektől függetlenül - játékosan)
 • Szabad levegőn való foglalkozások (terasz, ill. a hátsó játszótér)
 • Közlekedj okosan - közlekedés oktatás

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK:

- a gyermekek ágyneműjét nem szükséges a szülőknek hazavinni, helyben mossuk azokat,

- ugyanígy a gyermek törölközőjét is... :)

Mind az ágynemű, mind a ágyneműhuzat, illetve a törölköző az óvoda tulajdona!


Nevelésünk kiemelt feladata az egészséges életmódra nevelés, ezen belül a komplex mozgásfejlesztés és a sport megszerettetése,- hiszen a gyermekek fejleszthetőségének első lépcsőfoka a mozgás!

A számos sportág közül talán az úszás az egyike azoknak, amelyet minden embernek szinte kötelező elsajátítani. Az úszás minden izmot megmozgat, és eközben a sérülésveszély gyakorlatilag elenyésző. Nem véletlen, hogy már egész pici korban kezdhetünk vele foglalkozni.

Egyre több szülő gondolja úgy, hogy gyermekét már cse­csemőkorban vízhez szoktatja. Ám bármi legyen is szorgalmunk gyümölcse, igazán jó eredményt az óvodás úszásoktatással tudunk elérni. Ebben a korban a legfogékonyabbak a gyermekek, tágra nyitott szemmel lesik, mit mond az edző. A játékos foglalkozások, melyeken különféle színes és érdekes eszközök segítik a munkát, akár napról napra is jelentős változást hozhatnak a kicsik életében.

Ilyenkor a víz megszerettetése, esetleges félelmek leküzdése az elsődleges feladat. A medence vízéhez való szoktatást végezhetjük kis és na­gyobb csoportban, de akár egyénileg is. A több gyereket foglalkoztató órákon könnyebb játékos feladatokkal lefoglalni a figyelmet, de tudni kell az egymáshoz való alkalmazkodás szabá­lyait, például, hogy nem mindenki halad ugyanabban az ütemben, mint a másik. A csoportos foglalkozás további előnye, hogy egymástól is képesek tanulni, egymást is képesek bátorítani a gyerekek. Az egyéni foglalkozáson fegyelmezettebb, egyénre szabott, ún. személyi edzésekre van lehetőség, amelyen az úszástudás elsajátítása igen rövid idő alatt garantált. Ne hagyjuk veszni ezt az élményt!

Már óvodás korban is rendszeresen mozoghatnak gyermekeink, így egészsége­sebb életmódhoz szoktathatjuk őket, amelyhez nagyobb korukban is ragaszkodni fognak.

Keresztény pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása valamint továbbfejlesztése, és azok helyes kifejezési formáinak megtanítása:

 • értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban)
 • önuralomra nevelés (olyan attitűd, mely során a gyermek tiszteletben tartja a másik ember személyiségét és a környezetét)
 • személyes hitre nevelés

A gyermekek személyiségének és képességeinek fejlődését a családi neveléssel együtt megalapozzuk, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottan fejlődő, önálló, nyitott, és az iskolát váró kisgyermekké váljon, aki képes egyházi vagy más fenntartású iskolában megállni a helyét.

A dolgozók és a gyermekek egyazon keresztény világnézetet vallanak, bár a vallás gyakorlása szempontjából ökumenikus az összetételük. Tiszteljük, és elfogadjuk a másik ember vallását, ugyanakkor gyermekeink megismerkedhetnek a vallási gyakorlatban lévő különbségekkel és hasonlóságokkal.

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek változó társadalmi körülményeit, élményanyagában bekövetkezett változásokat, tevékenységi lehetőségeinek átrendeződését, a család megváltozott szerkezetét és értékrendjét, mindezek a változások új feladat elé állítanak. Feladatunk és küldetésünk az óvodai környezetet és életet a gyermekeknek olyanná alakítani, ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra, és egészséges életmódjuk kialakítására. Ezt megvalósítani, csak a határtalan, végtelen és Istentől kapott, mélységes szeretetben lehet.

A program tartalmában fő hangsúlyt kap:

 • a hitre való nevelés
 • a magyar népi hagyományok ápolása
 • a környezettudatos magatartás kialakítása

A pszichológusok általában úgy vélekednek, hogy az óvodáskornak az önfeledt játékról kell szólnia, vagyis, ha valaki le akarja ültetni a gyerekeket, hogy mindenféle (idegen)nyelvi szabályokkal tömje meg a fejüket, hát az fájdalmas kudarc lesz mindenkinek. Ekkor alakul ki ugyanis az anyanyelvvel kapcsolatos szabályrendszer, amit teljesen értelmetlen más nyelv szabályaival megkeverni. A spontán nyelvi utánzás - mint leghatékonyabb nyelvtanulási módszer - pedig még az iskoláskor elején is megvan a gyerekekben, úgyhogy egyáltalán nem marad le semmiről, aki csak 7-8 évesen kezd idegen nyelvet tanulni.

Persze a dolog nem ilyen egyszerű, ugyanis léteznek más, játékos módszerek is, amik viszont elég hatékonyak, és legalább ugyanilyen szórakoztatóak is. A tapasztalatok szerint, ha játékosan, a gyerekek tevékenységéhez illeszkedve (akár az óvodai nevelés alatt) veszik elő az idegen nyelvet, azzal már elég jó eredményeket lehet elérni.

Azért ne legyenek illúzióink, a gyerek az óvodai nyelvoktatás során, mondjuk, heti egy-két órában nem fog megtanulni egy nyelvet sem, de nem is ez a cél. Hanem az, hogy az idegen nyelv ne hangozzék "idegenül". Egy példával szemléltetve az óvodai nyelvi foglalkozások nagyjából úgy viszonyulnak a szabatos nyelvoktatáshoz, mint a játékos vízhez szoktatás az úszásoktatáshoz: úszni ugyan nem tanulnak meg a gyerekek, de legalább nem is ijednek meg, ha víz éri a testüket.